Aim - formål

TiGrAB-KD is a National clinical database and was established by January 1, 2006.

The aim of TiGrAb-KD is to
-   monitor the production of and clinical quality at Danish Gynaecological departments
    within the frield of early pregnancy, including spontaneous abortion, missed abortion, ectopic
    pregnancies and sterilisations.
-   present these quality results for colleagues and the public
-   identify areas where the quality could be improved
-   make suggestions for quality improvememt
-   ensure a continued high clinical quality in managing early pregnancy complications
-   elaborate National guidelines within the field of early pregnancy
-   elaborate standard medical journals within the field of early pregnancy in order to
    standardise and improve the clinical and registration practice

Tidlig graviditet og abort (TiGrAb)

Omfatter spontan abort, provokeret abort, missed abortion og graviditet uden for livmoderen (ekstrauterin graviditet).

Baggrund

Der er gennem senere år sket en væsentlig udvikling i behandlingen af både spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet. Inden for alle tre områder erstatter medicinsk behandling i stigende omfang kirurgisk behandling, og der introduceres løbende nye medicinske regimer, hvis kvalitet og effektivitet skal evalueres. Samtidig er der konstateret væsentlige variationer i behandlingspraksis mellem forskellige afdelinger.

Der er nu udarbejdet nationale guidelines inden for alle tre områder, og den landsdækkende database TiGrAB-KD vil løbende monitorere praksis og kvalitet på de enkelte afdelinger.

Der registreres hvert år 15.000 provokerede aborter, 10.000 spontane aborter (incl. missed abortion), 1000 ekstrauterine graviditeter, eller i alt ca. 26.000 årige tilfælde.

Formål

At monitorere behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt at følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper, mhp løbende at justere guidelines så de behandlingsprincipper, som indebærer færrest mulige komplikationer implementeres nationalt.

Der er med etableringen af en styregruppe for TiGrAB-KD samtidig skabt et fagligt forum, hvor resultaterne af den løbende kvalitetsmåling kan drøftes, interventioner aftales, og guidelines eventuelt justeres.

Indikatorer

Kvalitetsområde                                    Indikator                                               Standard

Abortus provocatus

1) Henvisningstidspunkt                         Andel henvist før 8. uge                               >50%

2) Effektivitet af medicinsk behandl.     Andel evacuerede efter med. Beh.             <6%

3) Effektivitet af kirurgisk behandling    Andel re-evacuerede efter kir. Beh.            <4%

4) Infektioner efter med. behandling      Genindl med infektion efter med. beh.       <2%

5) Infektioner efter kir. behandling         Genindl. med infektion efter kir. beh.          <4%

Spontan abort

6) Effektivitet af ekspekterende beh.      Andel som evacueres                                 <50%

7) Effektivitet af kirurgisk behandling     Andel re-evacuerede af kirurgisk beh.        <4%

Ekstrauterin grav.

8) Andel som opereres                          Ud af alle indlagte                                         <70%

9) Laparoskopisk op.                             Andel af opererede ved laparoskopi         >90%

10) Re-operation efter kirurgisk beh    Andel af opererede, som må re-opereres  <5%

Indsamlede data

Alle data indhentes fra landspatientregisteret. Det betyder både, at databasen er landsdækkende, og at de enkelte afdelinger ikke pålægges ekstra arbejde i forbindelse med genereringen af kvalitetsdata.

Tilbagemelding til afdelingerne

Tilbagemelding til de enkelte afdelinger sker både på TiGrAb-KD's hjemmeside  www.tigrab.dk og på Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s hjemmeside; www.dsog.dk, hvorved alle afdelinger har direkte online adgang til egne kvalitetsdata, og kan sammenligne disse med tilsvarende data fra andre afdelinger.

Opdaterede guidelines ligger på samme hjemmeside.

www.tigrab.dk findes desuden en række yderligere dokumenter som standardjournaler, igangværende projekter, kodevejledninger og arbejdsgrupper.

Status og opnåede resultater

Databasen har kørt som pilotdatabase i fire år fra 2002-2005. Kvaliteten målt ved de udvalgte kvalitetsindikatorer er i denne periode forbedret på en række områder. Databasen er startet som egentlig landsdækkende kvalitetsdatabase pr. 1.1.2006. Data opdateres to gange årligt.

Organisation

Databasen er fysisk forankret i Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet, H:S. Driftsansvarlig er professor dr. med. Øjvind Lidegaard.

Offentliggørelse og formidling

DSOG’s hjemmeside (www.dsog.dk) og www.tigrab.dk er begge offentligt tilgængelige. Resultaterne vil i fremtiden også blive lagt ind på sundhed.dk samt på kompetencecenter øst’s hjemmeside.

Kontaktperson

Professor dr. med. Øjvind Lidegaard,

Gynækologisk klinik 4232, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 35 45 09 50

E-mail: lidegaard@rh.dk