Sterilisations

By Peter Helm & Øjvind Lidegaard

During the period 1996-2003, 42,486 female sterilisations were conducted in Denmark.

Production

1.8.1 Sterilisations in Denmark 1996-2003. N=42,486


Kommentarer: Hovedparten af sterilisationer i DK foregår ved laparoskopi, i 2003 således 85% (se kommentar under næste figur)
Af de 15% sterilisationer ved laparotomi, sker  2/3 (10%) i forbindelse med sectio, resten (5%) ved selvstændig tomi.
Der er sket et fald i sterilisationer ved selvstændige tomier, og en stigning i sterilisationer i forbindelse med sectio.
Antallet af laparoskopiske sterilisationer har derimod været nogenlunde stationært gennem perioden.

1.8.2  Sterilisations at Gynaecological departments 2000-2003


Kommentar: Kun afdelinger med mere end 10 årlige sterilisationer inkluderet. Skejby, Hjørring og Aalborg har
meddelt, at en del af de sterilisationer, som er kodet som værende laparotomier, reelt har været skopier, men
at man har haft anvendt en forkert kode. Det samme kan gøre sig gældende for andre afdelinger. Den reelle
andel skopiske indgreb er derfor større end angivne 85% umiddelbart lader formode.
Man kan til gengæld konkludere, at kodekvaliteten bør forbedres på en række afdelinger.

Of 42,486 sterilisations, 35,919 (85%) were at Gynaecological departments
Of 35,919 women sterilised, 269 were later refertilised and 184 had received
IVF treatment, of which 18 also were refertilised, in total 435 (1.2%) fertility attempts

Re-fertilisation was defined as the prescence of one of the following codes during the follow-up period:
DZ310, KLBF 60, 61, 70, 96 or 97. IVF treated were identified in the IVF-registry, National Board of Health.

Quality

1.8.3 Pregnancy rate (%) among sterilised women according to year of sterilisation
         N=
35,484, n=794 (2.2%). Follow up until June 2004. Re-fertilised/IVF treated excluded.


Kommentar: Graviditeterne fordeler sig over hele perioden med 148 (19%) ekstrauterine graviditeter,
126 (16%) spontane aborter, 376 (47%) provokerede aborter og 144 (18%) fødsler. En lineær
regression giver omkring ½% gravide pr. års follow up. Vi har ikke noget mål for, hvor mange kvinder,
der er re-fertiliseret på private klinikker. Det er formentlig relativt få af de 794 gravide kvinder. Men
det er en principiel fejlkilde, som tenderer til at overestimere graviditetsraterne.
Se i øvrigt kommentarer under følgende figurer.

 
1.8.4  Pregnancies (%) after sterilisations 2000-2003 at department level
           N=17,685. n=279 (1,6%). Re-fertilised and IVF treated excluded.
          
Absolute number of pregnancies in each department indicated in each column.
           Follow-up until June 2004.
Kommentar: Der ses en del variation mellem afdelingerne, en del af hvilken må tilskrives statistisk tilfældighed.
Hvis man sætter en standard på 2%, lever 28 (82%) af 34 afdelinger op til denne.
Selv om alle refertiliserede/IVF-behandlede kvinder er ekskluderet af denne analyse, rummer data den principielle
men næppe store fejlkilde, at de, som er refertiliserede på private klinikker, er inkluderet. Det gælder derimod ikke
de, som er IVF behandlet i privat regi, da også private IVF klinikker indberetter data til IVF registeret.
For at antyde den statistiske usikkerhed på estimaterne, er de enkelte afdelingers rate forsynet med 95% CI i
nedenstående figur.

1.8.5  Pregnancies (%) after sterilisations 2000-2003 at department level
           N=17,685. n=279 (1,6%). Re-fertilised and IVF treated excluded.
           95% CI indicated.
Absolute number of pregnancies in each department indicated at bottom.


Kommentar: Som det fremgår, er der en del overlapning i CI, og kun to afdelinger ligger signifikant over og fire signifikant under gennemsnittet på 1,6%.